We współpracy z gronem doświadczonych adwokatów i radców prawnych świadczymy kompleksowe doradztwo prawne i zastępstwo procesowe postępowań w zakresie prawa nieruchomości i prawa lokalowego, w szczególności oferujemy:

  • czynny udział w zebraniach członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
  • bieżące doradztwo i konsultacje organów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
  • sporządzanie umów, uchwał, wezwań do zapłaty, opinii prawnych i innych dokumentów;
  • prowadzenia negocjacji w imieniu spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej w sprawach lokalowych, remontowych, w zakresie zadłużenia lokali członków;
  • prowadzenie spraw sądowych: o zapłatę, o eksmisję i innych wymaganych przez zastane okoliczności.