KANCELARIA ADWOKACKA
KONRAD MICHAŁ KUĆ

Adres siedziby:
ul. Żurawia 32/34 lok. 46
00-515 Warszawa

Telefon: (+48) 697 497 336

Email: office@kmklegal.pl

NIP: 5632325621

REGON: 368659455

Numer rachunku bankowego:
26 1140 2004 0000 3002 7719 7377

Kancelaria adwokacka adwokat Konrad Michał Kuć przetwarza Państwa dane osobowe w celu świadczenia usług doradztwa/obsługi prawnej na Państwa rzecz. Podstawą przetwarzania danych jest zawarta umowa i niezbędność ochrony Państwa Interesów. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest koniecznym warunkiem do realizacji umowy o świadczenie doradztwa/obsługi prawnej. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Konrad Michał Kuć, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria adwokacka adwokat Konrad Michał Kuć, ul. Żurawia 32/34 lok. 46, 00-515 Warszawa, NIP: 5632325621, REGON: 368659455, e-mail: office@kmklegal.pl. Odbiorcą Państwa danych osobowych może być podmiot świadczący obsługę księgową na rzecz kancelarii i/lub dostawca usług hostingowych. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich i nie podlegają procesom zautomatyzowanego przetwarzania (w tym profilowania). Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do świadczenie Państwu pomocy prawnej, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.