Pracownikiem delegowanym jest pracownik, który przez ograniczony okres wykonuje swoją pracę na terytorium innego państwa członkowskiego, niż państwa w którym pracuje na co dzień. KMK Business & Legal Advisory świadczy kompleksowe usługi w zakresie legalizacji pobytu, świadczenia pracy przez pracowników delegowanych w kraju innym niż macierzysty, a także oferuje sporządzanie dokumentacji pracowniczej wymaganej w każdym kraju Unii Europejskiej, USA, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Białorusi oraz po uzgodnieniu potrzeb pracodawcy – innych krajów świata.