W zakresie prawa kontraktowego KMK Business & Legal Advisory świadczy usługi kompleksowego sporządzania umów cywilnoprawnych, negocjacji postanowień umownych w imieniu Klienta, a także aktualizacji obecnie obowiązujących umów. KMK Business & Legal Advisory świadczy usługi między innymi w zakresie następujących rodzajów umów:

 • umowa przedwstępna;
 • umowa sprzedaży;
 • umowa zamiany;
 • umowa dostawy;
 • umowa kontraktacji;
 • umowa o dzieło;
 • umowa o roboty budowlane;
 • umowa najmu;
 • umowa dzierżawy;
 • umowa leasingu;
 • umowa użyczenia;
 • umowa pożyczki;
 • umowa rachunku bankowego;
 • umowa zlecenia;
 • umowa agencyjna;
 • umowa komisu;
 • umowa przewozu;
 • umowa spedycji;
 • umowa ubezpieczenia;
 • umowa przechowania;
 • umowa składu;
 • umowa spółki;
 • umowa poręczenia;
 • umowa darowizny;
 • umowa przekazania nieruchomości;
 • umowa renty;
 • umowa adhezyjna;
 • umowa o dożywocie;
 • umowa o pracę;
 • inne umowy nienazwane zgodne z potrzebami Klienta.