W zakresie reprezentowania podmiotów gospodarczych i innych organizacji przed Krajowym Rejestrem Sądowym świadczymy kompleksowe usługi rejestracji oraz dokonywania pożądanych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na te usługi składają się między innymi:

 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka partnerska;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowa;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowo-akcyjna;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczona odpowiedzialnością;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka akcyjna;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców przedsiębiorstwo państwowe, instytut badawczy, instytucja gospodarki budżetowej;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – fundacja;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – stowarzyszenie;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka europejska;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia europejska;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa;
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – organizacja pożytku publicznego (wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, która nie ma z innego tytułu obowiązku dokonania wpisu do krajowego rejestru sądowego);
 • wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej;
 • wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa;
 • wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowa;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka partnerska;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowo – akcyjna;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka akcyjna;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców przedsiębiorstwo państwowe, instytut badawczy, instytucja gospodarki budżetowej, jednostka badawczo-rozwojowa;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o krajowym rejestrze sądowym;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia europejska;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – fundacja;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – stowarzyszenie;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – inna organizacja społeczna lub zawodowa;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – organizacja pożytku publicznego, (wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, która nie ma z innego tytułu obowiązku dokonania wpisu do krajowego rejestru sądowego);
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej;
 • wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – sprawozdania finansowe i inne dokumenty;
 • wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS;
 • wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – wierzytelność;
 • wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – wierzyciel – zmiana;
 • wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych;
 • wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych;
 • wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych;
 • wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – likwidacja, rozwiązanie/unieważnienie;
 • wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej;
 • wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – zarząd komisaryczny/zarząd przymusowy/powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym;
 • wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – postępowanie układowe;
 • wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – postępowanie naprawcze;
 • a także inne czynności związane z Krajowym Rejestrem Sądowym.