W zakresie pomocy prawnej dotyczącej restrukturyzacji i upadłości podmiotów gospodarczych świadczymy kompleksowe usługi, na które składają się między innymi następujące czynności:

Postępowanie układowe:

 • weryfikacja przesłanek niewypłacalności podmiotu;
 • weryfikacja przesłanek dotyczących obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości podmiotu;
 • sporządzenie planu wdrożenia stanu upadłości w podmiocie,
 • ochrona członków zarządu spółki przez odpowiedzialnością cywilną i karną za długi podmiotu;
 • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości podmiotu;
 • sporządzenie wniosku o likwidację podmiotu;
 • sporządzenie wniosku o zabezpieczenie majątku dłużnika przez zawieszenie postępowań egzekucyjnych oraz uchylenia zajęcia rachunków bankowych;
 • pomoc prawna w sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa zadłużonego podmiotu w ramach postepowania upadłościowego;
 • pomoc prawna w zawieraniu układu w postepowaniu upadłościowym,
 • obrona podmiotu przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości złożonym przez wierzyciela,
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa upadłościowego oraz innych pism procesowych i wniosków wymaganych sytuacją podmiotu zagrożonego upadłością;

We współpracy z gronem doświadczonych adwokatów i radców prawnych świadczy usługi z zakresu zastępstwa procesowego ww. zakresie.

 

Postępowanie restrukturyzacyjne:

 • weryfikacja kondycji podmiotu gospodarczego w zakresie możliwości przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego;
 • analiza dokumentów korporacyjnych (wewnętrznych) podmiotu;
 • analiza przesłanek w zakresie złożenia wniosku o restrukturyzację;
 • sporządzenie planu restrukturyzacyjnego podmiotu;
 • reprezentacja podmiotu w negocjacjach z wierzycielami;
 • kompleksowa pomoc prawna w zakresie przygotowania wniosku restrukturyzacyjnego;

We współpracy z gronem doświadczonych adwokatów i radców prawnych świadczy usługi z zakresu zastępstwa procesowego ww. zakresie.