W zakresie ochrony danych osobowych KMK Business & Legal Advisory oferuje:

 • analizę dotychczasowych rozwiązań podmiotu w zakresie ochrony danych osobowych;
 • wdrożenie RODO w podmiocie przetwarzającym dane osobowe;
 • sporządzenie dokumentacji RODO obejmującą między innymi takie dokumenty jak:
  • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych;
  • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym;
  • Upoważnienia dla pracowników mających dostęp do danych osobowych;
  • Oświadczenia o poufności pracowników pracujących z wykorzystaniem danych osobowych;
  • Klauzule informacyjne przedstawione osobom, których dane osobowe są przetwarzane;
  • Przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych i ich dokumentacja;
  • Dokument zgody osób, których dane są przetwarzane;
  • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • obsługę podmiotu gospodarczego w zakresie wykonywania obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych.