W zakresie pomocy prawnej dotyczącej fundacji i stowarzyszeń świadczymy kompleksowe usługi, na które składają się między innymi następujące czynności:

  • doraźna bądź stała obsługa prawna fundacji i stowarzyszeń;
  • sporządzanie aktów założycielskich fundacji i stowarzyszeń;
  • rejestracja fundacji i stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • obsługa prawna Walnych Zgromadzeń i Zebrań Członków fundacji i stowarzyszeń;
  • sporządzanie i projektów umów z pracownikami i wolontariuszami podmiotu;
  • pomoc prawna w likwidacji fundacji i stowarzyszeń.