Istotne elementy umowy najmu lokalu użytkowego

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks [...]