Początek roku to często asumpt do wyznaczania postanowień noworocznych. Podobną myślą musiał kierować się ustawodawca zobowiązując spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne do obowiązkowej cyfryzacji swojego funkcjonowania – wraz z nowym rokiem.

Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie funkcjonujące spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne (a także te które będą dopiero rejestrowane, a proste spółki akcyjne od marca 2020 r.) są zobowiązane do posiadania strony internetowej. Przeniesienie części czynności do internetu wynika z zamysłu ustawodawcy, by zwiększyć możliwości kontrolne akcjonariuszy w zakresie spraw jakie dokonują się w spółce. I tak – od 1 stycznia 2020 r. każda spółka akcyjna i komandytowo-akcyjna – winna wygospodarować miejsce na funkcjonującej stronie internetowej, w którym będą zamieszczane ogłoszenia kierowane do akcjonariuszy – wymagane przez prawo lub statut spółki. Jeśli spółka nie posiada jeszcze strony internetowej to jest zobowiązana do jej założenia i zgłoszenia maksymalnie do 1 stycznia 2020 r. Na zgłoszenie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym kierujący spółką mają 7 dni od dnia dokonania zmian.

Czytaj także: Dlaczego warto wysyłać wezwania do zapłaty?

Nie wypełnienie obowiązku posiadania strony internetowej bądź jej nieaktualizowanie poprzez niezamieszczanie wymaganych przez prawo bądź statut ogłoszeń stanowi podstawę do zaskarżania uchwał. Należy mieć także na uwadze, że konsekwencją niewypełniania nowego obowiązku jest sankcja pieniężna. Zgodnie z art. 18 §1 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798):

Kto, będąc uprawnionym samodzielnie lub łącznie z innymi osobami na podstawie ustawy lub statutu do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki akcyjnej albo spółki komandytowo-akcyjnej, dopuszcza do tego, że wbrew obowiązkowi spółka nie dokonuje wezwań akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji lub nie dokonuje takich wezwań zgodnie z art. 16, podlega grzywnie do 20 000 złotych.

Potrzebujesz doradztwa prawnego w zakresie rejestracji zmian w KRS? Skontaktuj się z nami.
KMK Business & Legal Advisory
Konrad Michał Kuć