DOSTAŁEM SĄDOWY NAKAZ ZAPŁATY, CO ROBIĆ?

PRZYCZYNA WYDANIA NAKAZU ZAPŁATY

Żyjemy w trudnych czasach, dlatego może zdarzyć się, że często z przyczyn niezależnych od Ciebie nie wywiążesz się  z zawartej umowy tudzież nie opłacisz zakupu konkretnej rzeczy lub nie spłacisz należności z tytułu raty czy pożyczki. W takiej sytuacji twój wierzyciel, czyli osoba, która może żądać od Ciebie (swego dłużnika) spełnienia roszczenia na podstawie łączącego was zobowiązania najprawdopodobniej wypowie zawartą umowę oraz złoży do sądu pozew o zapłatę. Jeśli sąd uzna zasadność żądania wierzyciela, wówczas wyda nakaz zapłaty i wyśle go na wskazany przez wierzyciela adres dłużnika.

NIE PANIKUJ – DZIAŁAJ!

Wskutek podjętych czynności wierzyciela otrzymasz w konsekwencji nakaz zapłaty wraz z pozwem. W razie otrzymania wspomnianego orzeczenia o charakterze merytorycznym (nakazu) powinieneś ulegać emocjom, lecz realnie ocenić zasadność roszczenia powoda. Kolejnym krokiem winna być Twoja reakcja: zapłata zasądzonego roszczenia bądź złożenie odpowiednio sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty. W pierwszej kolejności musisz odebrać nakaz wraz z odpisem pozwu znajdujący się w korespondencji sądowej w ciągu 14 dni. Następnie obowiązuje Cię 14-dniowy termin na wniesienie środka zaskarżenia w postaci zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty. Dany środek zaskarżenia jest uzależniony od rodzaju postępowania. Wobec tego, jeśli nakaz zostanie wydany w postępowaniu nakazowym wówczas przysługują od niego zarzuty. Z kolei, jeśli nakaz zostanie wydany w postępowaniu upominawczym wtedy przysługuje od niego sprzeciw. Na szczęście w treści nakazu widnieje rodzaj postępowania, co znacznie ułatwia wybór środka zaskarżenia, który od danego nakazu zapłaty przysługuje. Brak wniesienia środka zaskarżenia od nakazu zapłaty również skutkuje uprawomocnieniem nakazu zapłaty.

JAK SPORZĄDZIĆ WYBRANY ŚRODEK ZASKARŻENIA OD NAKAZU?

W sporządzanym środku zaskarżenia (zarzuty/sprzeciw) niezbędnym elementem jest wskazanie czy zaskarżasz nakaz zapłaty w całości, czy jedynie w części. Kolejnymi elementami, które powinny znaleźć się odpowiednio w sprzeciwie lub zarzutach są:

 • wniosek o oddalenie nakazu zapłaty w całości/części i oddalenie powództwa
 • wniosek o przeprowadzenie rozprawy pod Twą nieobecność
 • zasądzenie kosztów postępowania od powoda (wierzyciela) na Twą rzecz
 • powołanie zarzutów polegających chociażby na wykazaniu wcześniejszej spłaty pożyczki
  lub wcześniejszym uregulowaniu należności za zakupioną rzecz
 • wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów w postaci dokumentów (potwierdzenia przelewu, aneksu do umowy) oraz przesłuchania świadków (osób, które mogą potwierdzić,
  że dane zdarzenie, czynność miały miejsce)

Sporządzony środek zaskarżenia wyślij w dwóch egzemplarzach do Sądu, który skierował do Ciebie nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego – do Sądu, przed którym wytoczono powództwo (ilość odpisów środka zaskarżenia może być różna w zależności od ilości podmiotów znajdujących się po stronie powodowej). Możesz to zrobić za pomocą poczty poprzez wysyłkę listem poleconym albo złożyć pismo wraz z załącznikami w biurze podawczym Sądu, do którego wysyłasz sprzeciw lub zarzuty. Pamiętaj, że masz na to dokładnie 14 dni od dnia doręczenia nakazu zapłaty.

Pamiętaj, że gwarancję sporządzenia rzetelnego, merytorycznego i co najważniejsze skutecznego pisma otrzymasz jedynie poprzez pomoc profesjonalnego prawnika. Doświadczony adwokat zwróci uwagę na najważniejsze aspekty Twojej sprawy, podpowie jak przygotować się do walki oraz doradzi co dokładnie powinien zawierać Twój sprzeciw albo zarzuty.

ŚRODEK ZASKARŻENIA WYSŁANY – CO DALEJ?

Jeśli sprzeciw lub zarzuty od danego nakazu zapłaty zostaną złożone w sposób skuteczny, nakaz zapłaty utraci swą moc i w konsekwencji właściwy Sąd wyznaczy termin rozprawy. Wówczas będziesz mógł na dochodzić swych praw w procesie sądowym przed sądem.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
 2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

 

 

 

 

adw. Konrad Michał Kuć

apl. adw. Kinga Szczygieł

Stan prawny: 16 kwietnia 2023 r.

Źródło grafiki: https://unsplash.com/photos free license